Tilinova Oy erbjuder pålitliga löneräkningstjänster som följer bestämmelserna i kollektivavtalen. Vi är à jour med ändringarna i lagstiftningen och vi handlar alltid i enlighet med vår bästa kunskap.

Löneräkning är en av ekonomiförvaltningens huvudfunktioner, som det lönar sig att låta en kunnig byrå ta hand om.

I våra tjänster ingår

 • Löneutbetalning
  • Löneutbetalningen kan ske på två sätt: vi kan överföra filerna till kunden, och kunden utför själv löneutbetalningen, alternativt kan kunden befullmäktiga oss att betala ut lönen från kundens konto.
 • Lönebesked
  • Vi skickar lönebeskeden åt löntagarna på utsatt tid.
 • Uträkning av semesterersättning och sjukdagpenning
 • Rapportering till myndigheter
 • Rapportering till skattemyndigheterna
 • Årsanmälningar
 • Anmälningar till pensionsinstituten
 • FPA-ärenden
 • Övriga tjänster i samband med löneförvaltning

Genom att låta oss ta hand om företagets löneräkning kan du fokusera på att driva din affärsverksamhet. Vi ser till att dina anställda får rätt lönebelopp i rätt tid.

Kontakta oss och fråga mer om löneräkningstjänsterna!