Som nya tjänster erbjuder vi juridiska tjänster, samt tjänster för att utveckla affärsverksamheten. Tjänsterna utförs i samarbete med Tili-Koivu Oy.

Utvecklande av affärsverksamheten

Din affärsverksamhet kan utvecklas tex. genom företagstransaktioner, skatteplanering eller genom att förbättra prognosen av penningströmmarna. Vi kan också utveckla olika mätinstrument för att förbättra uppföljningen av din affärsverksamhet. Vi ser tillsammans igenom ditt företags behov och planerar en fungerande helhet med hjälp av vilken vi kan utveckla din affärsverksamhet i den riktning som önskas.

Exempel på tjänster för att utveckla affärsverksamheten:

  • Planering, upprätthållande och utveckling av rapporteringssystemen
  • Utvecklande av kostnads- och projektredovisning.
  • Planering av investeringar, frigörande av verksamhetskapital. Effektivering av bolagsstrukturen
  • Företagstransaktioner och värderingar
  • Utnyttjande av ekonomisk information i den operativa ledningen och tex marknadsföring
  • Ekonomisk planering med marknaden och kunderna i focus

Nu också juridiska tjänster

Vi erbjuder också juridiska tjänster, såväl i bolags, som personlig beskattning och också i affärsjuridiska frågor.

Ifall du behöver hjälp i juridiska ärenden eller i utvecklande av din affärsverksamhet, var i kontakt med oss!