Vi hjälper till med att grunda ett nytt företag, med början från att välja företagsnamnet. Vi ger råd om hur man väljer den lämpligaste företagsformen och bistår med att fylla i dokumenten som krävs för att grunda ett företag. Vi ger konsulthjälp också i frågor om företagets beskattning, löneförvaltning och företagets lönsamhet.

Grundande av aktiebolag

Ett aktiebolag kan grundas av en eller flera fysiska personer eller juridiska personer (t.ex. aktiebolag). Minst en av grundarna måste vara bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (undantagstillstånd kan vid behov anhållas). Den som grundar ett aktiebolag kan inte vara försatt i konkurs eller stå under förmyndarskap.

Utgående från Åbo betjänar vi företag runtom i Finland. Våra betjäningsspråk är finska, svenska, engelska och ryska.

Kontakta oss och fråga mer om grundande av aktiebolag!