Bokslutet är en kalkyl som måste göras för varje räkenskapsperiod, kalkylen visar företagets resultat och finansiella ställning.

Vi gör bokslut för alla företags- och bolagsformer. I bokslutet ingår alla lagstadgade dokument jämte resultaträkningen och de tillhörande bilagorna.

Utgående från Åbo betjänar vi alla företag runtom i Finland. Du kommer väl ihåg att vi betjänar på fyra språk: finska, svenska, engelska och ryska.

Kontakta oss och fråga mer om bokslutet!