Är ditt företag ett aktiebolag, ett öppet bolag, ett utländskt företags dotterbolag eller exempelvis ett kommanditbolag? Vår sakkunniga personal sköter bokföringen för alla företagsformer. Vi bokför noggrant och precist, vilket medför att kunden får aktuell information om såväl företagets intäkter och utgifter som dess tillgångar och skulder.

Rapportering

I våra bokföringstjänster ingår mångsidig rapportering, som verkställs i enlighet med kundens önskemål och behov. De aktuella rapporterna är tydliga och de kan användas som grund för företagets beslutsfattande och vid planeringen av nya strategier.

Elektronisk bokföring

Vi har börjat använda det elektroniska ekonomiförvaltningsprogrammet Procountor, med vilket det är möjligt att behändigt ta hand om bl.a. försäljningsfaktureringen, hanteringen av inköpsfakturorna, reskontran, reseräkningarna, löneräkningen och bokföringen samt företagets ekonomiska uppföljning.

Kontakta oss och fråga mer om bokföring. Eller be om offert!