En person som är affärsinnehavare eller egenföretagare, dvs. enskild näringsidkare eller firma, och som är bosatt inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) kan bedriva affärsverksamhet.

Bland företagsformerna är firma den lättaste och enklaste. Den passar bäst för t.ex. en nybörjande småföretagare.

Tilinova Oy hjälper till med att grunda ett nytt företag, med början från att välja företagsnamn. Vi ger råd om vilken som är den lämpligaste företagsformen och bistår med att fylla i de dokument som krävs för att grunda ett företag. Vi ger också konsulthjälp i frågor om företagets beskattning, löneförvaltning och företagets lönsamhet.

Kontakta oss och fråga mer om att grunda firma och våra övriga företagstjänster!