I syfte att bättre kunna betjäna våra kunder har vi samlat information som dagligen behövs inom ekonomiförvaltning, sådan information som snabbt kan hittas och undersökas. Välj en länk nedan för att få mer information om ett ämne.

Vi uppdaterar alltid vid behov informationen på sidorna och vi utvecklar våra tjänster för att du ska få den största möjliga nyttan av våra sidor.

Vi önskar att du också i fortsättningen framför dina idéer om hur vi kan utveckla tjänsterna!

  • Mervärdesskatt
  • Bostadsförmån
  • Bilförmån
  • Kilometerersättningar
  • Inhemskt dagtraktamente
  • Utländskt dagtraktamente
  • Telefonförmån
  • Kostförmån

Länkar

Kontakta Tilinova Oy och fråga mer!