Aallon Turku Oy och Tili-Koivu Oy samt Tilinova Oy har den 1.6.2020 undertecknat  ett köpeavtal enligt vilket Tili-Koivu Oy:s och Tilinova Oy:s affärsverksamheter överflyttas till  Aallon Turku Oy. Tili-Koivu Oy:s och Tilinova Oy:s nyckelpersoner och personal fortsätter i det nya bolaget som gamla arbetstagare.

Aallon Group Oyj är en kundcentrerad bokföringsbyrå som vill erbjuda sina kunder regionala och personliga rådgivingstjänster med hög kvalitet. För att citera Aallon Group Oyj:s regionaldirektör Ari Korkka: För oss är regional och personlig service ytterst viktigt. Därför är det fantastiskt att få med oss Tili-Koivus och Tilinovas personal som på samma sätt regionalt länge och framgångsrikt betjänat sina kunder.

Tili-Koivu Oy:s verkställande direktör Toni Koivu konstaterar: Långa traditioner och likadana värderingar ger en stark grund för vår gemensamma framtid. Att sätta ihop våra styrkor ger oss en möjlighet att också i fortsättningen betjäna våra kunder som en egen bokföringsbyrå. Personlig och regional service samt starkt kunnande är våra styrkor också i framtiden.

Personalen fortsätter på Slottsgatan i samma uppgfiter som tidigare  

Tili-Koivu Oy:s och Tilinova Oy:s nyckelpersoner och personal fortsätter i sina nuvarande uppgifter. Vi betjänar också i fortsättningen med samma personal som tidigare på Slottsgatan.

Med vänlig hälsning och önskan om ett gott fortsatt samarbete

Toni Koivu

Teija Neuvonen

Leena Kantola

Irina Kalleinen