Tilinova Oy i Åbo är en modern bokföringsbyrå som erbjuder pålitliga tjänster åt både inhemska och internationella företag. Vi erbjuder omfattande och samtliga bokförings-, löneräknings-, boksluts-, skatterådgivningstjänster samt tjänster för att grunda ett företag. Vi är pålitliga och vi tillhandahåller ett individuellt anpassat tjänstekoncept för alla våra kunder.

Vår grundidé är att ta hand om ärenden som berör våra kunders ekonomiförvaltning och beskattning, så att våra kunder kan fokusera på att utveckla sin egen affärsverksamhet.

Vi utbildar regelbundet vår personal för att säkerställa vår kompetens inom ekonomiförvaltningens och beskattningens föränderliga värld. Vi betjänar på finska, svenska, engelska och ryska.

Elektronisk bokföring och övriga programvaror

Vi använder även Procountor, som är en omfattande programvara för ekonomiförvaltningen, med vilket det är möjligt att ta hand om bl.a. försäljningsfaktureringen, hanteringen av inköpsfakturorna, reskontran, reseräkningarna, löneräkningen och bokföringen samt företagets ekonomiska uppföljning.

Vi använder även programvaran Asteri. Utöver den Asteri använder vi också programmen SAP, Navision, Netvisor och Sonet.

Tilinova Oy är en auktoriserad bokföringsbyrå.

Tili-Koivu Oy och Oy Tilinova Leena Kantola AB förenar sina krafter

Tili-Koivu Oy och Oy Tilinova Leena Kantola Ab har avtalat om företagsarrangemang, vilket innebär att Oy Tilinova Leena Kantola Ab:s näringsverksamhet övergår till nya Tilinova Oy 1.7.2018. Leena Kantola och Tili-Koivu Oy verkar som delägare i Tilinova Oy. Alla nuvarande Oy Tilinova Leena Kantola Ab:s kunder övergår till Tilinova Oy.

Tili-Koivu Oy är en anrik bokföringsbyrå i Åbo. Tili-Koivu Oy har verkat i nästan 50 år och erbj udit våra kunder bokförings- och ekonomiförvaltningstjänster med hjälp av yrkeskunnig personal. Tili-Koivu Oy betjänar aktivt både små och medelstora, nybildade företag och företag som redan etablerat sin verksamhet. Tili-Koivu Oy:s mångsidiga tjänstehelhet betäcker bland annat verksamhetsutvecklingstjänster och omfattande skatterådgivningstjänster. I och med företagsköpet förstärker vi Tilinova Oy:s kunnande inom utvecklingstjänster, mångsidigare skatterådgivning och juridiska tjänster.