Tilinova Oy i Åbo är en modern bokföringsbyrå som erbjuder pålitliga tjänster åt både inhemska och internationella företag.

Vi erbjuder omfattande och samtliga bokförings-, löneräknings-, boksluts-, skatterådgivningstjänster samt tjänster för att grunda ett företag. Vi är pålitliga och vi tillhandahåller ett individuellt anpassat tjänstekoncept för alla våra kunder. Vår grundidé är att ta hand om ärenden som berör våra kunders ekonomiförvaltning och beskattning, så att våra kunder kan fokusera på att utveckla sin egen affärsverksamhet.

Vi utbildar regelbundet vår personal för att säkerställa vår kompetens inom ekonomiförvaltningens och beskattningens föränderliga värld. Vi betjänar på finska, svenska, engelska och ryska.